Ostatnia aktualizacja: 03.04.2024 Andrzej Kuligowski

Odwiedza nas 105 gości oraz 0 użytkowników.

06 Listopada

Zebranie poprowadził Prezes Koła Grodzkiego kol. Andrzej Kuligowski który powitał zebranych, omówił program zebrania oraz listopadowe imprezy. Powitał również zaproszonego gościa, właściciela piekarni z ul. Dolna Brama 12  p. Ryszarda Majchrowskiego.

Przeszliśmy do realizowania kolejnych punktów programu.

1. Kol. Gienia Franczak przedstawiła sylwetkę zaproszonego gościa p. Ryszarda Majchrowskiego i oddając mikrofon poprosiła o informacje dla zebranych o przebiegu drogi zawodowej, o piekarni oraz o wykonywanych w niej wypiekach. Przypadek sprawił że pomimo wykształcenia inżynieryjnego p. Ryszard podjął pracę w piekarni. Rodzina p. Majchrowskiego po zakończeniu II wojny światowej przyjechała do Gdańska, odbudowali piekarnię najpierw na Chełmie a następnie przy ulicy Dolna Brama. W latach 70-tych brat p. Ryszarda pracujący wraz z ojcem wyjechał do Francji i już nie wrócił do Polski. W tej sytuacji p. Ryszard musiał porzucić pracę wykonywaną zgodnie ze swoim wykształceniem i podjął pracę w rodzinnej piekarni której został właścicielem i w której pracuje do dzisiaj. Produkuje pieczywo w sposób naturalny tzn. bez żadnych dodatkowych ,,polepszaczy”, tylko mąka woda i własnej produkcji zakwas. Za swoje wypieki otrzymał mnóstwo nagród i wyróżnień. W jego piekarni działa jeszcze piec opalany węglem. Z sali było dużo pytań dotyczących sposobu wypieku oraz gdzie można kupić wyroby. Wszyscy zebrani mieli możliwość posmakowania chleba z piekarni p. Ryszarda w postaci kromki ze smalcem P. Ryszard zaprosił wszystkich chętnych do zakupu jego wyrobów.

2. Kol. Andrzej Kuligowski przypomniał zebranym o kończącym się terminie składaniaplików ze zdjęciami do konkursu fotograficznego  "Fontanny Gdańskie".

3. Plan imprez na 2018 r.   Kol. Andrzej Kuligowski przedstawił sposób realizacji imprez na 2018 r. Zostały wytypowane kilkuosobowe grupy do realizacji różnych kategorii imprez. Zebrani przekazali na piśmie kol. P. Skowrońskiemu propozycje imprez na 2018 r.

Omówiono również organizację wigilii ( odpłatność 5 zł od osoby ) na którą zostali zaproszeni muzycy z Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki.

4.  Kol. Andrzej Kuligowski zaprosił wszystkich członków Koła Grodzkiego wraz z rodzinami na przemarsz w Paradzie Niepodległości w dniu 11.11.2018 r. Szczegółowe informacje w emailu.

5. Kręgle: 13.11.2017 ( poniedziałek) – ostatnie rozgrywki w tym roku. Na turniej  o "Puchar Prezesa Koła Grodzkiego zaprosił kol. Janek Lewicki.

6. Bilard: 20.11.2017 godz. 14.00 – 16.00 ( poniedziałek). Na turniej zaprosił kol. Bogdan Śnieżko.

7. ,,Andrzejki” 22.11.2017 : "  – kol. Piotr i Grażyna Skowrońscy zaprosili na godz.          16.00 – 21.00 na imprezę taneczną w Feluce na Żabiance. Koszt 12 zł / osobę

8. Karnawałowy ,,Bal Grodzki”  – na zabawę taneczną zaprosiła  kol. Danuta Wójcik. Odbędzie się ona   12.01.2018 r.  Koszt wstępu 85 zł. Szczegółowe informacje w emailu.

9. "Kalejdoskop wydarzeń kulturalnych w Gdańsku- listopad 2017" omówiła kol. Genowefa Franczak. Szczegółowe informacje w emailu.

10. Sprawy różne.

a) Kol. Ewa Banasiak przedstawiła podziękowanie w formie Dyplomu od Regionalnego Centrum Wolontariatu za udział członków Koła Grodzkiego w  wolontariacie.

b) Pozdrowienia od naszej koleżanki Grażyny Brylskiej wraz z wierszem pt. ,,Gdańskie gołębie” który wyrecytowała kol. Ewa Banasiak.

c) ,,Piłka chodzona”  Kol. Andrzej Kuligowski zaprasza chętnych na trening.

d) Kurs komputerowy – Kol. Gienia Franczak zaprasza chętnych członków Koła Grodzkiego na kurs który odbędzie się w sali PTTK w godz. od 9.30 – 12.30. Szczegółowe informacje w emailu.
Obecne na zebraniu 43 osoby ( 39 członków + 4 sympatyków )

Sporządził kol.Eugeniusz Koczara
Zdjęcia kol.Lucjan Parfianowicz