Ostatnia aktualizacja: 13.06.2024 Andrzej Kuligowski

Odwiedza nas 36 gości oraz 0 użytkowników.

Zostań członkiem Koła

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM
KOŁA GRODZKIEGO PTTK W GDAŃSKU

I. Zapoznaj się ze Statutem PTTK oraz Kartą Praw i Obowiązków Członka Zwyczajnego PTTK
II. Jeżeli spełniasz warunki okre
ślone w ww. dokumentach to przyjdź na spotkanie członków
i sympatyków Koła Grodzkiego z wypełnionym Wnioskiem o przyjęcie do Koła Grodzkiego, przekaż wniosek członkowi Zarządu Koła. Uczestnicz w minimum trzech spotkaniach członków i sympatyków Koła Grodzkiego. Po odtrzymaniu informacji o przyjęciu przyjdź na kolejne spotkanie
 z 1 zdjęciem i pieniędzmi na opłacenie wpisowego i składki członkowskiej.
III. W Kole Grodzkim PTTK wypełnij deklarację członkowską .
IV. Opłać wpisowe i składkę członkowską u skarbnika Koła Grodzkiego.
V. Odbierz legitymację i przestrzegaj przepisów uchwalonych przez PTTK. Korzystaj ze zniżek dla członków PTTK!

PAMIĘTAJ O REGULARNYM OPŁACANIU SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ !!!