Ostatnia aktualizacja: 03.04.2024 Andrzej Kuligowski

Odwiedza nas 93 gości oraz 0 użytkowników.

04 Września

Zebranie poprowadził Prezes Koła Grodzkiego kol. Andrzej Kuligowski który powitał zebranych, przeczytał program
i omówił sierpniowe imprezy.

Następnie poinformował, że Zarząd KG podjął decyzję o rozdysponowaniu składek członkowskich w taki sposób, że będą dofinansowywane imprezy, w których bierze udział minimum 50% członków Koła. Dofinansowanie wyniesie 50%. Pierwszą dofinansowaną w ten sposób imprezą będzie „Ognisko z akordeonistą w Gołębiewie”.

Przeszliśmy do realizowania kolejnych punktów programu.

1.”Polskie obiekty na prestiżowej liście światowego dziedzictwa UNESCO"   - wykład i prezentacja zdjęć kol. Gieni
     Franczak.

     Na liście UNESCO figuruje 15 polskich obiektów. Wpis jest równoznaczny z objęciem ich szczególną ochroną.

     - Stare Miasto w Krakowie

     - Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni

     - Auschwitz –Birkenau

     - Puszcza Białowieska

     - Stare Miasto w Warszawie

     - Stare Miasto w Zamościu

     - Średniowieczny Zespół Miejski w Toruniu

     - Zamek Krzyżacki w Malborku

     - Kalwaria Zebrzydowska

     - Kościół Pokoju w Jaworze i Świdnicy

     - Drewniane Kościoły Południowej Małopolski

     - Park Mużakowski

     - Hala Stulecia we Wrocławiu

     - Drewniane cerkwie z przełomu XV/XVIw polskich i ukraińskich Karpatach

     - Hałdy Popłuczkowe kopalni ”Fryderyk”- Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku w Tarnowskich Górach oraz system
       gospodarowania wodami podziemnymi.

       Wszystkie obiekty zostały zaprezentowane i omówione w sposób profesjonalny.

2. Podsumowanie konkursu fotograficznego  "Rzeka Wisła 2017" – kol. Andrzej Kuligowski wręczył nagrody
    i wyróżnienia a my przyjemnością obejrzeliśmy prace konkursowe kolegów.

    I miejsce zajął kol. Piotr Skowroński, II kol. Antonina Nadolska, III kol. Marek Izaak

    Przyznano też trzy równoległe wyróżnienia dla kol. Grażyny Skowrońskiej, kol. Teresy Jurkiewicz i  kol. Piotra
    Skowrońskiego.

    Prezes KG zaprosił do udziału w następnym konkursie ,tematem będą gdańskie fontanny.

3. Zarząd KG podjął decyzję o tym, że nowi członkowie będą przedstawiani na comiesięcznych zebraniach.
   Prezes KG przedstawił nowych członków Koła: kol. Wiesławę Bosak  i kol. Stanisławę Jadwigę Witkowską.

4. Kol. Krystyna Maćkowska omówiła  wycieczkę do Swołowa k. Słupska  " Babie Lato i Święto Miodu" ( 09.09.17)

5.10.09.2017 -  Wolontariat na 55 Biegu Westerplatte -  kol. Ewa Banasiak podała niezbędne informacje.

6. Kręgle: 11.09.2017 ( poniedziałek). Na turniej  o "Puchar Prezesa Koła Grodzkiego zaprosił kol. Janek Lewicki.

7. 21.09.2017 : " Ognisko z akordeonistą w Gołębiewie   " – kol. Piotr Skowroński w zastępstwie za kol. Eugeniusza
    Koczarę zaprosił na imprezę, która jako pierwsza zostanie dofinansowana ze składek członkowskich.

8. Pożegnanie lata w Feluce – na zabawę taneczną zaprosili - kol. Grażyna i Piotr Skowrońscy. Odbędzie się ona
    27.09.2017. w środę od godz.16.00 do 20.00. Koszt wstępu 8 zł.

9. Kol. Genowefa  Franczak poinformowała o zmianie terminu wycieczki trasą kaszubską z zakończeniem
    w skansenie ”Zielona Wieś” i zaprosiła na 05.10. br.

10."Kalejdoskop wydarzeń kulturalnych w Gdańsku- wrzesień 2017" omówiła Genowefa Franczak

11.Sprawy różne.

Na zakończenie zebrania obejrzeliśmy ciekawe zdjęcia kol. Teresy Jurkiewicz z wyprawy Kajaki – Krępiec 2017
a potem krótki ale profesjonalnie zrobiony, przez kol. Ryszarda Preissa, film z pobytu w Mediolanie i Bergamo.                        

Notatkę sporządziła kol. Majka Ścisk.