Ostatnia aktualizacja: 10.12.2023 Andrzej Kuligowski

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.

Lipiec 2014

Przybyłych na lipcowe spotkanie Koła Grodzkiego przywitał prezes Koła Andrzej Kuligowski. Po przedstawieniu porządku spotkania  nieobecnym jubileuszowym spotkaniu  członkom Koła wręczono zaległe dylomy i nagrody. Kol. Bogdan Śnieżko otrzymał dyplom Zarządu Oddziału Gdańskiego PTTK,  a sekretarz Koła Eugeniusz Koczara nagrodę książkową, które w imieniu Zarządu Gdańskiego Oddziału PTTK wręczyła kol. Ewa Banasiak.
Zgodnie z porządkiem spotkania przystąpiono do spraw organizacyjnych.
1. Kol.Gienek Koczara  współorganizator wycieczki do Warszawy w dn.5-7.08.br. zgłosił dwa wolne miejsca.
2. Kol. Jan Lewicki organizator wycieczki do Słowińskiego Parku Narodowego  w dn. 3-4.09. br., omówił  program wycieczki. Wstępny koszt to ok. 200 zł.
3. Kol. Janek Lewicki zaproponował 2 piesze wycieczki:  26 lipca na trasie Sobieszewo Orle – Świbno i sierpniu na trasie Sobieszewo Orle – Górki Wschodnie. Termin sierpniowej zostanie ustalony na najbliższym spotkaniu sierpniu.
4.Chętnych do udziału w rowerowej wycieczce dla kobiet 30 lipca, organizatorka kol. Gienia Franczak prosi o zgłaszanie się w terminie do 10 lipca.
5. Kol.Sławomir Flis zapowiedział zbieranie zapisów chętnych do zwiedzania archiwum Solidarności. Termin zostanie podany na sierpniowym spotkaniu.
6. Kol. Izak Marek podał wstępny koszt wycieczki 7-go sierpnia do Krojant  w wys. 60.- zł.
Następny punkt porządku spotkania to prelekcja pt. ,,Gdynia – miasto z morza i marzeń” którą wygłosiła kol.Gienia Franczak.
W interesujący sposób przedstawiła dzieje Gdyni od 1253 roku, kiedy to  została wymieniona w dokumencie  pod nazwą GDINA, jako wioska należąca do parafii w Oksywiu. W 1382 r. została podarowana zakonowi kartuzów, do których należała do 1772 r. Po I rozbiorze Polski, dostała się pod pruskie panowanie przez 150 lat -  do końca I wojny światowej. Jako nadmorskie letnisko Gdynia zaczęła się rozwijać na początku XX wieku. Pierwszym wójtem Gdyni został Jan Radtke. Budowę portu morskiego którego projektantem był inż. Tadeusz Wenda, rozpoczęto w 1921 roku. Prawa miejskie otrzymała w 1926 r. W 1930 otwarto pierwszą morską linię pasażerską Gdynia  - Nowy Jork. Z małej wioski rybackiej ,Gdynia w ciągu 10 lat stała się nowoczesnym miastem W 1939 r. dostała się pod okupację niemiecką ,nastąpiła eksterminacja miejscowej  ludności. Działania wojenne spowodowały znaczne zniszczenia portu. W okresie powojennym nastąpił dynamiczny rozwój portu i miasta. Gdynia zalicza się do najszybciej rozwijających się miast.
O atrakcjach współczesnej Gdyni kol. Gienia opowie w terminie późniejszym. Na tym zakończono nasze spotkanie na które przybyło 36 osób. Wszystkim obecnym prezes podziękował za przybycie i zaprosił na następne, sierpniowe spotkanie.
Opracowała kol. Alicja Sierant