Ostatnia aktualizacja: 03.12.2022 Andrzej Kuligowski

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.

Czerwiec 2014

Na czerwcowym spotkaniu, które odbyło się w dniu 02.06.2014 r. obecnych było 39 osób.
Prezes  Koła kol. Andrzej Kuligowski rozpoczął od przywitania członków Koła oraz zaproszonych gości z klubu turystyki motorowej „KRAK" w Krakowie kol. Lidię i Jana Popiel, kol. Marcina Szumnego, przewodnika, pilota i podróżnika. Kol. Marcin, którego zaprosiła wiceprezes naszego Koła kol. Gienia Franczak, z pasją podróżnika, w interesujący i zwięzły sposób zapoznał nas z historią oraz najważniejszymi zabytkami Moskwy, Groznego oraz Kaliningradu. Prelekcję rozpoczął od stolicy Rosji, której historia sięga roku 1147. W skrócie omówił  najważniejsze  wydarzenia w dziejach Moskwy jak m.in. ustanowienie w r. 1325 siedziby ruskich metropolitów, w roku 1328 stolicy, w 1589 utworzenie Patriarchatu Moskwy Wszechrusi. Rok 1613 przyniósł koniec Wielkiej Smuty, wybór Romanowa zapoczątkował panowanie tej dynastii do 1917 roku. W roku 1712 przeniesiono stolicę do Piotrogradu, do Moskwy wraca dopiero w 1918 roku. Rok 1755 przyniósł wybudowanie Uniwersytetu  a rok 1776 Teatru Bolszoj. W XIX wieku powstała Galeria Trietakowska, Kreml, Hala Targowa. W r. 1990 śródmieście Moskwy zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa zabytków. Współczesna Moskwa jest największym miastem w Europie, liczy ponad 12 mln mieszkańców, natomiast cała aglomeracja ponad 15,0 mln ludności. Zapoznał nas również z historią najważniejszych obiektów jak Cerkiew Wasyla Błogosławionego ,Placu Czerwonego ,Soborów Uspieńskiego i Archangielskiego ,Muzeum Lenina. Zapoznał nas z historią największego na świecie 160 tonowego dzwonu. Równie ciekawe jak Moskwy przedstawił dzieje stolicy Czeczenii– Groznego. Miasto Grozne założone w  r.1818 jako wojskowa placówka, już w r. 1869 otrzymało prawa miejskie. W roku 1944 doświadczyło wiele stalinowskich represji. Obecnie Grozne uważa się za najbardziej zniszczone miasto na świecie. Bohaterem narodowym jest bojownik i polityk, ojciec obecnego prezydenta  - Achmat Kadyrow, który w r. 2004 zginął w wyniku zamachu. Jako ciekawostkę kulinarną podał ,że w Czeczeni herbatę pije się z solą i pieprzem. Następnym miastem o którym kol. Marcin opowiedział był Kaliningrad. Miasto zostało założone przez Krzyżaków na cześć czeskiego króla w r. 1255, na cześć czeskiego króla została również nazwana rzeka Pregoła, która przepływa przez  miasto .W r. 1300 uzyskało prawa miejskie .Do ważnych historycznych zabytków należy m.in. wybudowany w 1312 r. Zamek Krzyżacki oraz Katedra pw. św. Wojciecha z 1333 r. Od 1525 r. stał się stolicą Prus. Na uniwersytecie założonym w 1544 r. studiował m.in. Jan Kochanowski i Florian Ceynowa a wykładowcą był słynny filozof Emanuel  Kant. W czasie ostatnich działań wojennych miasto doznało licznych zniszczeń. W r. 1946 nastąpiła zmiana nazwy z Królewca na Kaliningrad. Do  obiektów wartych zwiedzania należą  m.in. budynek Giełdy, Muzeum Oceanu, bramy wjazdowe. Za bardzo ciekawą prelekcję, kol Marcin Szumny został nagrodzony rzęsistymi oklaskami. Po czym przystąpiono do spraw organizacyjnych Koła. Prezes wręczył dyplom (nieobecnej na jubileuszowym spotkaniu  kol. Marzenie  Lachowskiej, natomiast z powodu nieobecności kol. Bogdana Śnieżko, dyplom zostanie wręczony w terminie późniejszym. Kol. Ewa Banasiak podziękowała kol. Zdzisławowi Szczęchowi w imieniu wszystkich uczestników, za bardzo dobrze zorganizowaną wycieczkę w dniu 23 maja br. do elektrowni wodnej w Bielkówku. Sekretarz Koła kol. Gienek Koczara odczytał listę uczestników wycieczki do Warszawy w dn. 5-7 sierpnia br. Niestety, z powodu kłopotu z noclegiem, do chwili obecnej nie jest znany termin wycieczki do Słowińskiego Parku Narodowego (wstępnie planowanej w dn. 3-4 lipca.). Kol. Gienia Franczak zaprosiła na spacer  w dniu 21 czerwca brzegiem plaży z Orłowa do Gdyni oraz zwiedzanie jednostek cumujących przy Skwerze Kościuszki. Spotkanie zakończył prezes Andrzej Kuligowski podziękowaniem za przybycie oraz zaprosił na następne spotkanie.
Opracowała kol. Alicja Sierant.