Ostatnia aktualizacja: 03.12.2022 Andrzej Kuligowski

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.

Maj 2014 r - 5 lat Koła Grodzkiego

5 maja 2014 r. był dniem szczególnym dla naszego Koła Grodzkiego PTTK. 5 lat temu, 23 lutego  2009 r.
z inicjatywy 11 osób, decyzją Zarządu Gdańskiego Oddziału PTTK zostało powołane Koło Grodzkie PTTK
w Gdańsku. Uroczysty charakter jubileuszowego spotkania podkreślało miejsce uroczystości w Wielkiej Sali Ratusza Staromiejskiego zwanej obecnie Salą Mieszczańską, z oryginalnym drewnianym stropem.
Spotkanie rozpoczął prezes  Koła kol. Andrzej Kuligowski przywitaniem zaproszonych gości:
- Pana profesora Andrzeja Januszajtisa, pracownika naukowego Politechniki Gdańskiej, aktywnego popularyzatora wiedzy o Gdańsku, zaangażowanego w pielęgnowanie jego tradycji i ratowanie zabytków. Pasjonatę i znawcę historii Gdańska, autora pokaźnego dorobku literackiego, Honorowego Obywatela Miasta Gdańska, współautora programu rozwoju miasta i regionu.
- kol. Stanisława Sikorę, wiceprezesa Zarządu Głównego PTTT, prezesa Zarządu Gdańskiego Oddziału PTTK, prezesa Koła Przewodników PTTK w Gdańsku im. Franciszka Mamuszki,
- kol. Teresę Orzyłowską ,wiceprezesa Zarządu Gdańskiego Oddziału PTTK,
- kol. Ewę Banasiak, sekretarza Zarządu Gdańskiego Oddziału PTTK,
- kol. Grzegorza Litwińczuka, członka Zarządu Gdańskiego Oddziału PTTK,
- kol. Jana Lewickiego, członka Zarządu Gdańskiego Oddziału PTTK,
- kol. Zbigniewa Cona, prezesa Koła nr 154 przy EDF Wybrzeże, 
- kol. Brygidę Susko, naczelną redaktor  Magazynu Gdańskiego, oraz wszystkich przybyłych członków Koła Grodzkiego.
Po serdecznym przywitaniu prezesa, wiceprezes Koła Grodzkiego, kol. Gienia Franczak, przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej historię i działalność Koła Grodzkiego PTTK w Gdańsku.
2009 r.  zorganizowano  4 imprezy w których wzięło udział 53 osoby,
2010 r.  zorganizowano  9  imprez w których wzięło udział 119 osób,  
2011 r. zorganizowano  17 imprez w których wzięło udział  650 osób,
2012 r. zorganizowano  28 imprez w których wzięło udział  558 osób,
2013  r. zorganizowano 30 imprez w których wzięło udział  665 osób.
Warto podkreślić, że wszystkie imprezy organizują sami członkowie Koła. O wzroście zainteresowania przynależnością do naszego Koła świadczy sukcesywny wzrost członków,
co przedstawia poniższe zestawienie :                                                                                                            
-  na koniec 2009 r. stan członków wynosił 13 osób,
-  na koniec 2010 r. stan członków wynosił 16 osób,
-  na koniec 2011 r. stan członków wynosił 35 osób,
-  na koniec 2012 r. stan członków wynosił 51 osób,
-  na koniec 2013 r. stan członków wynosił 78 osób.
Przedstawiona przez kol. Gienię Franczak bardzo interesująca prezentacja multimedia przypomniała mile wspólnie spędzone chwile w minionym pięcioleciu.
Po omówieniu historii Koła, jego  rozwoju i sukcesach, przystąpiono do uhonorowania najbardziej aktywnych jego członków:
- Dyplomy Zarządu Głównego PTTK, które wręczył wiceprezes Zarządu Głównego PTTT kol.                         
 Stanisław Sikora otrzymali: kol. kol. Ewa Banasiak, Genowefa Franczak, Bogusław Banasiak.
- Dyplomy Zarządu Oddziału Gdańskiego PTTK  które wręczyli prezes Zarządu Gdańskiego Oddziału PTTK kol. Stanisław Sikora i wiceprezes Zarządu Gdańskiego Oddziału kol. Teresa Orzyłowska otrzymali: kol. kol. Bogdan Śnieżko, Grażyna Skowrońska , Anna Stefanowicz, Lucyna Skwarcow, Marzena Lachowska, Piotr Skowroński, Zdzisław Szczęch, Jadwiga Koczara, Grażyna Musiał, Alina Snopek.  
- Dyplomy Zarządu Koła Grodzkiego, które wręczyli prezes Koła Grodzkiego kol. Andrzej Kuligowski i wiceprezes Koła Grodzkiego kol. Gienia Franczak, otrzymali: kol. kol. Janina Gajewska, Teresa Malinowska, Stefania Szczęch, Aniela  Depka, Eryk Depka, Grażyna Brylska, Marek Izak, Piotr Izak, Maria Wojtczak, Alina Pela.
W imieniu Zarządu Głównego PTTK kol. Stanisław Sikora wręczył prezesowi Koła Grodzkiego  list gratulacyjny skierowany do wszystkich członków Koła z życzeniami udanej i bogatej w sukcesy działalności służącą rozwijaniu i upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa.
W imieniu Zarządu Gdańskiego Oddziału list gratulacyjny z okazji 5 - lecia skierowany do wszystkich członków Koła wręczyli kol. Andrzejowi Kuligowskiemu, kol. Stanisław Sikora i kol. Teresa Orzyłowska.
Nagrody książkowe od Zarządu Gdańskiego Oddziału PTTK otrzymali: Eugeniusz Koczara, Majka Ścisk, Alicja Sierant, Ewa Banasiak.
Odznakę za 50 -lecie przynależności do PTTK przyznaną przez Zarządu Gdańskiego Oddziału PTTK otrzymał kol. Zbigniew Wójcicki.
Następnie kol. Andrzej Kuligowski odczytał nadesłane życzenia i gratulacje od Zarządu Koła Grodzkiego PTTK
w Krakowie, oraz  życzenia i gratulacje od Jarosława Kabuły, prezesa Mini Klubu Turystyki Wszelakiej PTTK
w Gdańsku.
Na zakończenie kol. Teresa Orzyłowska wręczyła pamiątkową książkę kol. Andrzejowi Kuligowskiemu wraz
z gratulacjami i podziękowaniami za prowadzenie Koła, a wszystkim członkom Koła  przekazała życzenia dalszych, ciekawych  doświadczeń krajoznawczo - turystycznych.
Po części oficjalnej, zaproszony gość Pan prof. Andrzej Januszajtis rozpoczął wykład o znanych Gdańszczanach, zarówno urodzonych w Gdańsku, jak również tych,  którzy działali w  Gdańsku.  Między innymi omówił zasługi i dokonania astronoma Jana Heweliusza, który skonstruował i zbudował wiele przyrządów do obserwacji astronomicznych, Daniela Fahrenheita, którego termometr  używany jest do dziś w krajach anglosaskich, Daniela Gralatha burmistrza Gdańska, który sfinansował założenie „Wielkiej Alei” oraz wyjaśnił działanie butelek lejdejskich, Artura Schopenhauera, filozofa i myśliciela oraz jego matki Joanny Schopenhauer, poliglotki i literatki oraz wielu innych zasłużonych dla Gdańska artystów i uczonych .
Spotkanie zakończył prezes Koła Grodzkiego podziękowaniem skierowanym do wszystkich  za wspólne 5 lat  miłej i owocnej współpracy oraz życzeniem wielu takich lat wspólnego spędzania wolnego czasu.
Były ciastka i symboliczna lampka szampana.
Przygotowała kol. Alicja Sierant
Galeria zdjęć
{phocagallery view=categories|imagecategories=1|imagecategoriessize=0|hidecategories=1,30,7,6,13,17,2,3,4,9,10,11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,27,29,31,32,33,34,35,39,45,60,63,36,37,38,40,41,42,43,44,47,48,49,50,51,52,53,55,59,61,62,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,56,57}