Ostatnia aktualizacja: 03.12.2022 Andrzej Kuligowski

Odwiedza nas 33 gości oraz 0 użytkowników.

Kwiecień 2014

07.04.2014r. w siedzibie PTTK Oddział Gdański przy ul. Długiej 45 odbyło się kolejne, comiesięczne spotkanie członków Koła Grodzkiego w Gdańsku. Na spotkanie przybyły 52 osoby.
Prezes Koła  Andrzej Kuligowski,  witając wszystkich przedstawił program spotkania:
1)   „ Polska a morze”  wykład Kazimierza Jaśkiewicza,
2)   Sprawy dot: organizacji najbliższych wycieczek,
3)   Sprawy organizacyjne.
Ad.1  Prezes A.Kuligowski  serdecznie powitał Pana Kazimierza Jaśkiewicza i towarzyszącą mu żonę Ninę Jaśkiewicz. Pan Kazimierz Jaśkiewicz jest długoletnim przewodnikiem gdańskim, ekonomistą, publicystą i znawcą muzyki.
Na dzisiejszym spotkaniu wysłuchaliśmy jego wykładu pt „ Polska a morze”.
Wykład był interesujący albowiem przybliżył nam znaczenie morza z punktu widzenia historycznego, militarnego, rozwoju handlu oraz atrakcyjności krajobrazowej.
Chronologiczny bieg historycznie przedstawionych faktów ze szczególnym uwzględnieniem w nim miasta Gdańska wyglądał następująco:
- pomiędzy VI a X wiekiem w miejscu starych osad słowiańskich  powstają liczne grody nadmorskie,
- gród gdański został zbudowany około 975 r. Osadę ulokowano przy ujściu Motławy do Wisły
 (okolice dzisiejszej ulicy Rycerskiej). Rozwój rybołówstwa.
- z pierwszym zapisem nazwy naszego miasta „Gyddanyzc”.  Spotykamy się w „Żywocie św. Wojciecha” spisanym przez Jana  Kanapariusza w 999r.
- 1207r.do 1294r., Gdańsk pod panowaniem książąt pomorskich, -1295r.
- Władzę nad Pomorzem Gdańskim i Gdańskiem przejmuje król Przemysław II.
- 146 lat Gdańsk pod panowaniem Krzyżaków, ( rzeź gdańska dokonana przez Krzyżaków),
- prawa miejskie dla Gdańska: 1) 1263r.- prawo lubeckie,2) 1343r.- prawo chełmińskie,
- 1454r. Zburzenie zamku krzyżackiego i zakończenie panowania Krzyżaków w Gdańsku.
- Inkorporacja Pomorza Gdańskiego.
- 1458r. Gdańsk posiada flotę kaperską ( 24 statki),
- 1463r. – pierwsza bitwa na wodach Bałtyku, Bitwa na Zalewie Wiślanym,
- klęska zakonu krzyżackiego,
- wielkie  przywileje dla Gdańska od Kazimierza Jagiellończyka za udział w wojnie trzynastoletniej jak również to, że Gdańsk należy do Związku Miast Hanzeatyckich sprzyja rozwojowi miasta a około 1450 r. flota gdańska liczy ok.100 statków, już w 1444r. Zbudowano największy dźwig w Europie – to gdański Żuraw.

Dalszy ciąg historii morskiej miasta Gdańska zostanie przedstawiony na następnym wykładzie
w terminie późniejszym.

Ad.2  Informacje w sprawie wycieczek:
- najbliższa wycieczka z Sopotu do Orłowa odbędzie się 26 kwietnia br. Spotkanie przy molo w Sopocie
  o godz. 11-stej,
- dokładny termin wycieczki do Słowińskiego Parku Narodowego zostanie podany  na następnym spotkaniu
  w maju tj. 5-go.
  Wstępny termin ,to przełom VIII i IX,br.,
- zapisy na wycieczkę do Jaskini Raj zakończone. Jest komplet chętnych,
- szczegółowy plan wycieczki do Berlina i Poczdamu w dn. 3-6 czerwiec br. uczestnicy wycieczki otrzymają na  najbliższym spotkaniu  w maju, na którym również przyjmowane będą zaliczki.
Wstępny skalkulowany koszt wycieczki około 700.-zł. (bez kosztów wstępów) – jest jedno wolne miejsce na wycieczkę do Warszawy w dn. 5-7 sierpnia br.
- spotkanie uczestników rowerowej wycieczki do Krępiec – przy Neptunie, 29.04.godz.11.00
- sekretarz Koła Gienek Koczara, przedstawił harmonogram uroczystości 5-lecia Koła Grodzkiego , które
  odbędą się w dn.2-4 maja br w Sobieszewie, organizowane wspólnie z klubem motorowym Westerplatte.
- kol. Manuela apelował o wpłaty na wycieczkę w Bieszczady w dn.22-26.września br., odczytał aktualną
  listę uczestników oraz omówił szczegółowy plan wycieczki.

Ad.3. Sprawy organizacyjne:
- kol.Henryk Gąsiorowski, członek Zarządu Głównego Komisji Kajakowej, gorąco zachęcał obecnych na spotkaniu, do zapisów do klubu kajakowego.
- kol. Krzysztof  Strojny zaproponował wycieczkę do synagogi i cerkwi pod koniec czerwca. W związku z tym odbyły się zapisy 
- kol. Ewa Banasiak przypomniała o trwających targach turystycznych w M.G.T.

Spotkanie zakończył prezes Andrzej Kuligowski podziękowaniem za przybycie i zaprosił na na następne majowe spotkanie.
Opracowały :  Kol. Gienia Franczak i kol. Alicja Sierant.