Ostatnia aktualizacja: 13.06.2024 Andrzej Kuligowski

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.

Władze Koła - Kadencja 2017 - 2018

Zarząd Koła:

Prezes                         -  kol. Andrzej Kuligowski           
                                              tel. 502 160 167
                                              e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Wiceprezes                -  kol. Genowefa Franczak            
                                              tel. 500 652 137
                                              e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Sekretarz                   - kol. Piotr Skowroński
                                              tel. 665 122 840
                                              e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
  Skarbnik                    - kol. Maria Mischke
                                              tel. 601 490 313
                                              e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
  Członek                      - kol. Eugeniusz Koczara
                                               tel. 502 166 166
                                               e-mail.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący            -  kol. Zbigniew Wójcicki
                                               e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                              
                                               tel. 693 463 281
                                    
Wiceprzewodniczący    - kol. Henryk Gąsiorowski
                                               tel. 606 983 686
                                               e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Członek                         - kol. Teresa Jurkiewicz
                                                tel. 508 215 547
                                                e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Podział zadań członków Zarządu Koła Grodzkiego
Kadencja 2017-2018

Prezes:
- reprezentowanie Koła wobec władz PTTK i na zewnątrz,
- reprezentowanie Koła wobec Komisji Rewizyjnej Koła,
- kierowanie działalnością Zarządu Koła, czuwanie nad prawidłową realizacją podejmowanych zadań i uchwał,
- ustalanie podziału zadań wśród członków Zarządu,
- zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu, ustalanie tematyki posiedzeń i terminów ich odbywania,
-  podpisywanie uchwał Zarządu Koła.
- aktualizacja strony internetowej Koła.

Wiceprezes:
- zastępowanie prezesa w czasie jego nieobecności w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
- przygotowanie comiesięcznych tematów na spotkania członków Koła, współdziałanie w tym zakresie z prezesem
  i pozostałymi członkami Zarządu,
- przygotowanie i aktualizacja planu imprez na dany rok, nadzór nad ich realizacją,
- aktualizacja strony internetowej Koła na Facebooku,
-  reprezentowanie Koła wobec władz PTTK oraz na zewnątrz w zakresie udzielonych pełnomocnictw.

Skarbnik:
-  nadzór nad całokształtem działalności finansowej i majątkiem Koła,
-  podpisywanie uchwał Zarządu Koła w sprawach finansowych i majątkowych,
-  zbieranie składek członkowskich i rozliczanie ich z Biurem Oddziału,
- przyjmowanie deklaracji od nowych członków Koła, wydawanie legitymacji członka PTTK, analizowanie stanu
  opłaconych składek,
-  prowadzenie ewidencji wpłat i wypłat,
-  podpisywanie wraz z prezesem pism dotyczących spraw finansowych,

Sekretarz:
-  reprezentowanie Koła wobec władz PTTK oraz na zewnątrz w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
-  przygotowywanie posiedzeń Zarządu, współdziałanie w tym zakresie z prezesem i pozostałymi członkami Zarządu,
-  protokołowanie posiedzeń Zarządu, ewidencjonowanie podejmowanych uchwał,
-  przeglądanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej, podpisywanie wraz z prezesem lub wiceprezesem
   korespondencji wychodzącej,
-  prowadzenie ewidencji członków Koła i jej aktualizowanie,
-  prowadzenie korespondencji z członkami Koła,
-  prowadzenie dokumentacji działalności Koła,
-  prowadzenie sprawozdawczości Koła i terminowe przekazywanie jej do Zarządu Oddziału.

Członek:
-  pisanie sprawozdań z comiesięcznych spotkań członków Koła.
- nadzór nad dokumentacją fotograficzną z comiesięcznych spotkań Koła.
- analiza i przesyłanie zdjęć do umieszczenia na stronie internetowej Koła.
- prowadzenie kroniki Koła.