Ostatnia aktualizacja: 03.04.2024 Andrzej Kuligowski

Odwiedza nas 99 gości oraz 0 użytkowników.

Sprawozdanie kadencja 2017 - 2018

Sprawozdanie Zarządu z działalności Koła Grodzkiego w okresie:

05.12. 2016 – 07.01.2019 r.

W dniu 05.12.2016 r w Gdańsku zgodnie z § 22 Regulaminu Koła Grodzkiego została podsumowana   2 letnia kadencja działalności Koła oraz wybrane nowe władze na kolejną   2 letnią kadencję.

W wyniku wyborów ukonstytuowały się następująco władze Koła Grodzkiego:

Zarząd Koła:
Prezes - kol. Andrzej Kuligowski
Wiceprezes - kol. Genowefa Franczak
Sekretarz - kol. Piotr Skowroński
Skarbnik - kol. Maria Mischke
Członek - kol. Eugeniusz Koczara

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - kol. Zbigniew Wójcicki
Wiceprzewodniczący - kol. Henryk Gąsiorowski
Członek - kol. Teresa Jurkiewicz

W okresie 2017 – 2018 roku do Koła Grodzkiego zostało przyjętych 12 osób, zrezygnowało 10 osób, zmarły 3 osoby. Obecnie Koło liczy 70 członków.

W tym czasie odbyło się 9 spotkań Zarządu Koła Grodzkiego.

Odbyły się również 24 zebrania członków i sympatyków Koła Grodzkiego w tym 2 uroczyste spotkania Wigilijne. Łącznie we wszystkich spotkaniach uczestniczyło 1098 osób.

Na comiesięcznych spotkaniach były omawiane bieżące tematy dotyczące funkcjonowania Koła, były przekazywane informacje o nadchodzących imprezach turystycznych oraz wydarzeniach kulturalnych w naszym mieście.

Na spotkania byli zapraszani i uczestniczyli w nich przedstawiciele turystyki, krajoznawstwa, kultury i sztuki, przyrody, służby zdrowia. Prezentowane tematy spotkały się z dużym zainteresowaniem i bardzo pozytywną wrażliwością naszych członków.

Oglądaliśmy zdjęcia i prezentacje filmowe z organizowanych przez nas imprez i wydarzeń
w których uczestniczyli nasi członkowie i sympatycy.

Zorganizowaliśmy 6 konkursów fotograficznych w których udział wzięło 72 osoby.

Najlepsze prace zostały nagrodzone dyplomami i nagrodami książkowymi.

W organizowanych turniejach MK Bowling o puchar prezesa Koła Grodzkiego brały udział 312 osoby. Turnieje były klasyfikowane w kategoriach kobiet i mężczyzn.

Członkowie i sympatycy naszego Koła byli wolontariuszami w imprezach masowych organizowanych przez Gdańskie Centrum Wolontariatu.

Imprezy turystyczne organizowane przez członków Koła Grodzkiego adresowane są zarówno do członków Koła jak i jego sympatyków.                                                            

W latach 2017 – 2018 zorganizowano 67 wycieczek turystycznych.

 39 pieszych
10 rowerowych
4 autokarowe
9 PKP
2 kajakowe
3 kuligi

We wszystkich wycieczkach uczestniczyło 860 osób.

Na bieżąco jest prowadzona strona internetowa http://www.kologrodzkie.gdansk.pttk.pl/ oraz Kronika Koła.

Dziękuję wszystkim członkom Zarządu Koła za wkład pracy który pozwolił na pełną realizacje założonych planów na mijającą kadencję. Dziękuję wszystkim organizatorom naszych imprez turystycznych za przygotowanie i bezpieczną ich realizację. Dziękuję wszystkim członkom Koła za udział w naszych imprezach oraz stworzenie miłej i koleżeńskiej atmosfery. Dziękuję Zarządowi i pracownikom biura Oddziału za pomoc w realizacji naszych planów.