Ostatnia aktualizacja: 03.04.2024 Andrzej Kuligowski

Odwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.

Sprawozdanie kadencja 2009 - 2010

 

Sprawozdanie z działalności Koła Grodzkiego

23.02. 2009 – 19.03.2011 rok.

 

 Koło Grodzkie przy Gdańskim Oddziale PTTK powstało w dniu 23 lutego 2009 roku z inicjatywy 11 członków kół i klubów Gdańskiego Oddziału PTTK które zaprzestały działalności.

Zebrani ustalili, że wybrany zostanie 3 osobowy Zarząd Koła i 3 osobowa Komisja Rewizyjna, oraz zgodnie z uchwałą ZO  w sprawie rozdzielnika mandatów wybrani zostaną 2 delegaci na Walny Zjazd Oddziału.

W wynik wyborów władze koła Grodzkiego ukonstytuowały się następująco:

            Zarząd Koła:               prezes              kol. Andrzej Kuligowski

                                               Sekretarz         kol.  Mateusz Mazurek

                                               Skarbnik          kol.  Ewa Banasiak

            Komisja Rewizyjna     przewodniczący  kol. Bogusław Banasiak

                                               Członek           kol.  Jakub Petras

                                               Członek           kol.  Hieronim Puakowski

 

             Delegaci na Zjazd Oddziału    kol.  Andrzej Kuligowski

                                                              Kol. Zbigniew Wójcicki

Na Walnym Zjeździe Gdańskiego Oddziału PTTK do władz oddziału zostali wybrani:

- kol. Andrzej Kuligowski - sekretarz Zarządu Oddziału

- kol. Zbigniew Wójcicki – wiceprezes Sądu Koleżeńskiego

Ustalono, że zebrania Koła Grodzkiego odbywać się będąc w pierwsze ( roboczy) poniedziałki miesiąca o godz. 1700 w Sali klubowej Gdańskiego Oddziału PTTK, począwszy od dnia 6 kwietnia 2009 roku.

Zebrani ustalili, że dwie pierwsze kadencje władz koła trwać będą po 2 lata, następne po 4 lata.

Imprezy turystyczne organizowane przez koła są adresowane zarówno do członków koła jak i jego sympatyków.

W 2009 roku zostały zorganizowane trzy imprezy turystyczne:

- kajakowa pod nazwą  „Gdańsk z wody” w której wzięło udział 23 osoby, miała ona na

  celu obejrzenie panoramy Gdańska z poziomu kajaka, oraz zapoznanie

 się z historią obiektów, które znajdowały się na trasie rejsu

- spacer pod nazwą „Biegiem kanału Raduni’ , podzielony na dwa etapy.

Pierwszy etap:  Pruszcz  Gdański – park Toruński, oraz drugi – Park Toruński – Zamczysko (ujście kanału Raduni do Motławy)

W tej dwuetapowej wyprawie udział wzięło 20 osób.  Spacer ten miał na celu zapoznanie

się ze znaczeniem Kanału Radni dla rozwoju gospodarczego i obronnego miasta Gdańska.

Był to obiekt niezwykle ważny dla znaczenia strategicznego i politycznego grodu nad Motławą.

Jesienią w ramach obchodów Święta Zmarłych wybraliśmy się na Cmentarz Ofiar Hitleryzmu na Zaspie,  który jest Miejscem Pamięci Narodowej Państwa Polskiego.  W tych „Zaduszkach” Koła Grodzkiego uczestniczyło 10 osób.

Braliśmy udział w imprezach turystycznych organizowanych przez inne koła działające w Gdańskim Oddziale PTTK -  uczestniczyliśmy Nocy Świętojańskiej, poznawaniu Mierzei Wiślanej – imprezach organizowanych przez Koło Przewodników .

Zaprosili nas również instruktorzy krajoznawstwa na sesję krajoznawczą, której tematem było wychowanie przez krajoznawstwo oraz stworzenie kanonu krajoznawczego województwa pomorskiego.

Zarząd koła czynił intensywne starania w celu utworzenia własnej strony internetowej. Strona internetowa koła została utworzona na w ramach strony internetowej Gdańskiego Oddziału PTTK.

Strona jest na bieżąco aktualizowana. Serdecznie zapraszam do jej odwiedzania.

W 2009 roku zaprzestali działalności kol. Mateusz Mazurek - sekretarz zarządu oraz kol. Jakub Petras  - członek komisji rewizyjnej. Ilość członków koła na koniec 2009 roku wynosiła 13 osób.

Rok 2010 był drugim rokiem działalności koła.

W 2010 roku koło zorganizowało dziewięć imprez turystycznych:

Osiem pieszych

Góra Gradowa – Hevelianum – Pomnik – Cmentarz Nieistniejących Cmentarzy

 Szlakiem umocnień obronnych Zatoki Gdańskiej:

  -  trasa Górki Zachodnie  -  Stogi

  -  trasa  Brzeźno  -  Jelitkowo

 -  trasa  Stogi  -  Port Północny

 -  trasa  Wisłoujście  -  Westerplatte

 -  powtórzony odcinek Park Oruński – Zamczysko (ujście kanału Raduni do Motławy)

   w ramach zapoznawania się ze znaczeniem  kanału Raduni, który decydował o istnieniu

   i nieosiągalnemu przez inne miasta rozwojowi Gdańska.

-  Nekropolia:  Cmentarz Garnizonowy przy Bramie Oliwskiej

-  Muzeum Narodowe w Gdańsku (galeria malarstwa gdańskiego, „Sąd Ostateczny” Hansa

   Memlinga, Galeria malarstwa niderlandzkiego)

Jedna motorowa

Trasa:  Gdańsk – rezerwat „Kamienne Kręgi” w Odrach – Krojanty (miejsce pierwszej polskiej szarży kawaleryjskiej podczas wojny obronnej 1939 roku) – Fojutowo – Tucholski Park Krajobrazowy (akwedukt – unikatowy zabytek architektury hydrotechnicznej, wzorowany na antycznych budowlach kunsztu wodnego)

W imprezach organizowanych w 2010 r przez Koło Grodzkie uczestniczyło 119 osób, w tym młodzież szkolna 14 osób.

Uczestniczyliśmy również w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, wywodzącymi się z naszego regionu :  z prof. Andrzejem Januszajtisem,  prof.  Andrzejem Zuberskim.  Ciekawym spotkaniem było poznanie Romualda Koperskiego podróżnika, pisarza, dziennikarza, jak również rekordzisty Guinnesa w kategorii najdłuższy koncert fortepianowy który wynosi 103 godziny i 8 sekund.

Romualda Koperski  opowiadało swoich wyprawach i przeżyciach związanych z daleką i groźną Syberią.

Porównując działalność Koła Grodzkiego w roku 2010 z rokiem poprzednim, wyraźnie widoczny jest wzrost ilości i atrakcyjności imprez turystycznych, rozszerzenie skali poznawania rozleglejszego terenu jak i również spełnianie, w ramach możliwości oczekiwań członków koła jak i sympatyków zainteresowanych tą formę wspólnego spędzania czasu. Koło Grodzkie w ciągu roku 2010 powiększyło się o troje członków i liczy 16 osób.

Został opracowany Kalendarz Imprez Turystycznych na 2011 rok który jest załącznikiem do niniejszego sprawozdania.

W roku 2011 do dnia 19 marca koło zorganizowało 4 imprezy turystyczne:

Trzy wycieczki piesze do:

- Muzeum Morskiego w Gdańsku,

- Muzeum Bursztynu w Gdańsku,

- Muzeum Wisły w Tczewie

Jedną wycieczkę motorową do Wiela i Wdzydz Kiszewskich.

W imprezach tych uczestniczyło 56 osób.

Łącznie w okresie sprawozdawczym koło zorganizowało 16 imprezy turystyczne w których udział wzięło 228 osób.

Do dnia 19.03.20111 roku koło powiększyło się o kolejne trzy osoby i liczy 19 osób.

Wszyscy członkowie koła mają opłacone składki członkowskie PTTK za 2011 rok

                                                                                                   Prezes Koła

                                                                                                   Andrzej Kuligowski