Ostatnia aktualizacja: 13.06.2024 Andrzej Kuligowski

Odwiedza nas 63 gości oraz 0 użytkowników.

Relacja z Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego

08 sierpnia 2022 roku w Kole Grodzkim odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze. Była to najdłuższa kadencja w historii naszego Koła, spowodowana stanem epidemii w Polsce. Z tego też powodu kadencja została przedłużona i trwała od 07 stycznia 2019r do 08 sierpnia 2022r.

W Walnym Zebraniu wzięło udział 32 członków Koła uprawnionych do głosowania z ogólnej liczby 53 członków.

Walne Zebranie otworzyła Prezes ustępującego Zarządu Koła Grodzkiego Kol. Genowefa Franczak, która powitała zebranych i przybyłych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: Prezes Oddziału Gdańskiego PTTK, Członek Zarządu Głównego kol. Stanisław Sikora oraz Prezes Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie kol. Kamil Barwacz.

Następnie dalsze zebranie prowadził Kol. Andrzej Kuligowski, przewodniczący prezydium zebrania. Zebranie protokołowała Kol. Stanisława Nadolska. Szczegóły przebiegu Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego przedstawia Protokół Obrad., który stanowi załącznik do dokumentacji wyborczej.

Sprawozdanie z działalności Koła Grodzkiego za okres od 07 stycznia 2019r. do 08 sierpnia 2022r przedstawiła ustępujący Prezes Koła Kol. Genowefa Franczak, która pozytywnie podsumowała trzyletnią kadencję działalności i pracy dotychczasowego Zarządu Koła oraz współpracę z Komisją Rewizyjną. Oba te czynniki wpłynęły na jakość oraz wyniki frekwencyjne członków Koła osiągane przy realizacji planu działalności. Sprawozdanie z działalności Koła Grodzkiego PTTK za okres 07.01.2019 – 08.08.2022r. stanowi załącznik do dokumentacji wyborczej

W trakcie zebrania wręczono Koledze Jurkowi Sobolewskiemu Odznakę „ 50 lat w PTTK” oraz Kol. Annie Kuligowskiej odznakę „ 25 lat w PTTK”

Ponadto wyróżniono Kol. Kol. : Ryszarda Preissa, Teresę Jurkiewicz Grażynę Skowrońską Alinę Lewicką, Andrzeja Kuligowskiego, Ewę Banasiak, Krzysztofa Nadolskiego oraz Barbarę Wrońską za pracę społeczną, współpracę, pomysły i nowatorskie realizacje związane z działalnością programową Koła.

Prezes Oddziału PTTK na ręce ustępującego Prezesa Koła, Kol. Genowefy Franczak wręczył list gratulacyjny za działalność funkcyjną oraz przekazał gratulacje dla Zarządu.

Koło za współpracę z rąk Prezesa Koła Grodzkiego w Krakowie otrzymało Odznakę w stopniu brązowym „ Przyjaciel Krakowa”. Były również Odznaki okolicznościowe PTTK. Wyróżniono indywidualnie Odznaką brązową „ Przyjaciel Krakowa” Prezesa Oddziału PTTK oraz Prezesa Koła Grodzkiego.

Na kadencję 2022-2026 wybrano nowe władze Koła.

Zarząd Koła:
 Prezes        – kol. Genowefa Franczak
Wiceprezes – kol. Andrzej Kuligowski
Sekretarz    – kol. Ryszard Preiss
Skarbnik    – kol. Grażyna Skowrońska
Członek     – kol. Krzysztof Nadolski

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący         – kol. Zbigniew Wójcicki
Wiceprzewodnicząca – kol. Maria Mischke
 Członek                     – kol. Alina Lewicka

Przekazujemy gratulacje nowo wybranemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej. Życzymy dalszego rozwoju raz sukcesów dla dobra Koła .

Koło Grodzkie PTTK Gdańsk
foto w galerii zdjęć.