Ostatnia aktualizacja: 15.01.2020 Andrzej Kuligowski

Odwiedza nas 62 gości oraz 0 użytkowników.

Zostań członkiem Koła

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM
KOŁA GRODZKIEGO PTTK W GDAŃSKU

I. Zapoznaj się ze Statutem PTTK oraz Kartą Praw i Obowiązków Członka Zwyczajnego PTTK
II. Jeżeli spełniasz warunki okre
ślone w ww. dokumentach to przyjdź na spotkanie członków
i sympatyków Koła Grodzkiego z wypełnionym Wnioskiem o przyjęcie do Koła Grodzkiego, przekaż wniosek członkowi Zarządu Koła. Uczestnicz w minimum trzech spotkaniach członków
i sympatyków Koła Grodzkiego. Po odtrzymaniu informacji o przyjęciu przyjdź na kolejne spotkanie
 z 1 zdjęciem i pieniędzmi na opłacenie wpisowego i składki członkowskiej.
III. W Kole Grodzkim PTTK wypełnij deklarację członkowską .
IV. Opłać wpisowe i składkę członkowską u skarbnika Koła Grodzkiego.
V. Odbierz legitymację i przestrzegaj przepisów uchwalonych przez PTTK. Korzystaj ze zniżek dla członków PTTK!

PAMIĘTAJ O REGULARNYM OPŁACANIU SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ !!!

Podział składki członkowskiej PTTK w  Oddziale Gdańskim PTTK w 2017 roku

Wysokość składki PTTK

      ZG PTTK

   Oddział Gdański

     Koło/Klub

Normalna        45 zł

           22 zł

             0 zł

          23 zł

Ulgowa           25 zł

           12 zł

             0 zł

          13 zł

Ulgowa *        10 zł

             7 zł

             0 zł

            3 zł

Wpisowe

 

 

 

Normalna       15 zł

             0 zł

             0 zł

         15 zł

Ulgowa            8 zł

             0 zł

             0 zł

           8 zł

Ulgowa  * *     6 zł

             0 zł

             0 zł 

           6 zł

*    - składka  płatna za okres: 01.09.-31.12.2017r.

**  - dla osób będących uczniami szkół do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej

Składka opłacona w Oddziale bez wskazania przynależności do Koła/Klubu jest do dyspozycji Oddziału.

Osoby, które utraciły legitymację ponoszą koszt wykonania duplikatu w wysokości 5 zł.