Ostatnia aktualizacja: 29.08.2020 Andrzej Kuligowski

Odwiedza nas 107 gości oraz 0 użytkowników.

Relacja ze spotkanie członków i sympatyków Koła w dniu 02.03.2020 r.

Prezes Koła Grodzkiego Kol. Genowefa Franczak otworzyła trzecie w tym roku spotkanie, serdecznie witając zaproszonego gościa, Kolegę Krzysztofa Kruszyńskiego, jak również uczestników spotkania. Przeprosiła za korektę prezentacji. W projekcie wstępnym gościem spotkania miała być Przewodnicząca Rady Miasta Pani Agnieszka Owczarek. Prelekcja Pani A. Owczarek odbędzie się w terminie późniejszym.

1."Wybrane sakralne pomniki historii w Polsce" to temat prezentacji Kolegi Krzysztofa Kruszyńskiego. Nasz prelegent, jest przewodnikiem PTTK, członkiem Zarządu Oddziału Gdańskiego PTTK im. Jerzego Szukalskiego, świetnym wykładowcą.

Na początku wykładu, poznaliśmy schemat ustanawiania statusu obiektu określanego jako „pomnik historii’. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pomniki historii ustanawiane są od 1994 roku, dziś to wyróżnienie nadano 105 zabytkom. Uznanie zabytku za „pomnik historii” jest szczególną formą nobilitacji. Ponadto muszą to być zabytki, które zachowały pierwotną kompozycję przestrzenną, są jednorodne stylowo lub o czytelnych ze sobą nawarstwieniach, są należycie wyeksponowane w krajobrazie, są dziełami wybitnych twórców i są przedmiotem troski konserwatorskiej. Z każdym rokiem lista najcenniejszych obiektów sukcesywnie się powiększa. Kol. Krzysztof, wybrał 17 najciekawszych obiektów: m.in. Frombork - zespół Katedralny, Gdańsk – zespół pocystersko-katedralny w Gdańsku-Oliwie, w Pelplinie - zespół pocystersko-katedralny, w Oleśnie - kościół odpustowy, w Bohonikach i Kruszynianach- meczety i mizary ( cmentarze ), w Radrużu - zespół cerkiewny św. Paraskiewy, w Częstochowie - Jasna Góra – zespół klasztorów o.o. Paulinów, w Szalowej - kościół parafialny św. Michała Archanioła. Opowiedział o historii obiektów, stylach i cechach architektury sakralnej. Dowiedzieliśmy się o tym iż każda kolejna epoka owocowała rozwojem stylu sakralnego oraz wprowadzała nowe charakterystyczne elementy. Część obiektów sakralnych jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO – np. drewniane kościoły południowej Małopolski, drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat, kościoły Pokoju w Jaworzu i Świdnicy. Uczestnicy spotkania bardzo serdecznie podziękowali Kol. Krzysztofowi Kruszyńskiemu za ciekawą prelekcję.

2. MK BOWLING 9.03. 2020 r. godz.15. Kol. Krystyna Puakowska zebrała opłaty za uczestnictwo w turnieju o "Puchar Prezesa Koła Grodzkiego"- zgłosiło się 14 osób chętnych do rozgrywek.

3. OLIVIA STAR 17.03.2020 r. Kol. Genowefa Franczak  zaprosiła na podziwianie niepowtarzalnego widoku Trójmiasta z 32 piętra tarasu widokowego w budynku Olivia Star. Zbiórka godz.11.00. Lista osób chętnych wynosi 39 osób.

4. GOŁĘBIEWO 20.03.2020 r. Inauguracja sezonu turystycznego - Kol. Andrzej Kuligowski zaprasza na wycieczkę pieszą, zakończoną ogniskiem w leśniczówce. Trasa uzależniona od pogody. Dodatkowe informacje w mailu.

5. LASY SOPOCKIE 25.03.2020 r. I etap Szlak Mew-zielony. Kol. Barbara Wrońska               zaprosiła na wycieczkę pieszą. Długość trasy ok.6 km. Dokładne dalsze informacje w mailu.

6. KALEJDOSKOP Wydarzeń Kulturalnych Marzec 2020. Kol. Alina Pela Kalejdoskop wysłany mailowo do uczestników zebrania w terminie wcześniejszym, przed spotkaniem marcowym.

7. SKŁADKI: Skarbnik KG - Kol. Grażyna Skowrońska wydała znaczki osobom, które wcześniej wniosły opłaty.

8. KONKURSY FOTOGRAFICZNE Kol. Teresa Jurkiewicz przypomniała tematy konkursu fotograficznego całorocznego jak i tematy kwartalne. Regulamin konkursu na stronie internetowej KG. Zaprosiła do udziału i zgłoszeń na maila.

9. SPRAWY RÓŻNE:

-"Przedkongresowy Sejmik Krajoznawczy" - "Krajoznawstwo pomorskie wobec wyzwań współczesności"- Kol. Genowefa Franczak poinformowała o terminie spotkań w dniach 28-29 marzec 2020r na Wydziale Nauk Społecznych i Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4. We wrześniu kongres odbędzie się w Łodzi.

- Mikrogranty: Biuro Regionalne Centrum Wolontariatu - Kol. Genowefa Franczak poinformowała o możliwości dofinansowaniu z Urzędu Miasta do działań w KG. Wyjaśniła zebranym uczestnikom zebrania schemat działania projektu. Termin składania wniosków do 16 marca 2020 roku.

- Prezentacja multimedialna Kol. Teresa Jurkiewicz przedstawiła film z wycieczki uczestników KG do Pucka z okazji 100. rocznicy powrotu Pomorza w granice Rzeczypospolitej i zaślubin Polski z morzem. Druga prezentacja dotyczyła udziału członków KG w Paradzie Niepodległości w listopadzie 2019 r.

Opracowała : Kol. Alina Pela                      liczba uczestników zebrania : 46