Ostatnia aktualizacja: 29.08.2020 Andrzej Kuligowski

Odwiedza nas 110 gości oraz 0 użytkowników.

Konkursy fotograficzne w 2020 r. - Regulamin

I.     Tematy konkursowe

1.        Tematy całoroczne:
       - Pękna nasza Polska cała,
       - Gdańskie parki.
2.    Tematy kwartalne:
       - Gdańskie kościoły i ich wnętrza - I kwartał
       - Gdańskie Heweliony - II kwartał
       - Gdańsk od strony wody - III kwartał
       - Gdańskie Targowiska - IV kwartał

II. Organizator

1.          Organizatorem konkursów jest Zarząd Koła Grodzkiego Gdańskiego Oddział PTTK w Gdańsku.
2.     Koordynator projektu: Kol. Teresa Jurkiewicz - Wiceprezes Zarządu Koła Grodzkiego

III. Uczestnicy konkursów

Uczestnikami konkursów są członkowie  Koła Grodzkiego Gdańskiego Oddziału PTTK.

IV. Cel konkursów

 1.      Budzenie wśród członków Koła Grodzkiego zainteresowań krajoznawczych, zabytkowo-historycznych  własnego regionu.

2.      Rozwijanie wrażliwości  krajoznawczej, artystycznej i historycznej.

3.      Prezentacja twórczości członków Koła Grodzkiego w dziedzinie fotografii i jej dokumentowanie.

4.      Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

5.      Rozwijanie kreatywności  i twórczej wyobraźni uczestników.

V. Zasady ogólne

1.      Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne
wykonane samodzielnie, będące oryginałami.

2.      Do fotografii należy dodać opis według szablonu:
(tytuł pracy, miejsce gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, datę wykonania fotografii)

3.      Udział w konkursie jest bezpłatny.

4.      Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane
na stronie internetowej Koła Grodzkiego .

VI. Zasady szczegółowe

1.      Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże
się z podanymi  tytułami.

2.      Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się
wizerunek człowieka, uczestnik oddając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.

3.      Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.
4.      Każde ze zdjęć musi spełniać następujące warunki techniczne:
           a.       rozmiar zdjęcia min. 2560 x 1920 pixeli,
           b.      format pliku: JPG,
           c.       zdjęcia poziome.

5.      Wysłanie zdjęć do konkursu jest równoznaczne
z oświadczeniem, że przesłane zdjęcia są własnością osoby zgłaszającej i że przysługuje jej do zdjęć całość praw autorskich oraz że zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich. Koło Grodzkie nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za prawdziwość złożonego przez Uczestnika oświadczenia oraz nie odpowiada za ewentualne naruszenie przez uczestnika praw osób trzecich.

6.      Zgłoszenie prac następuje przez przesłanie mailem prac na
adres koordynatora projektu kol. Teresy Jurkiewicz,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w terminach określonych w pkt. I

VII. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursów

1.      Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

2.      Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu
biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.

3.      Spośród nadesłanych prac Jury wybierze  trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

4.      Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas swoich obrad.

5.      Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

6.      Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronie internetowej Koła Grodzkiego.

VIII. Nagrody

Zwycięzcy Konkursu otrzymają za zajęcie I, II, III  miejsca –  dyplom, ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej oraz niespodzianka.     

XI. Postanowienia końcowe

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą.

Informacje o konkursach można uzyskać pod adresem:

         Kol. Teresa Jurkiewicz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.