Ostatnia aktualizacja: 13.05.2020 Andrzej Kuligowski

Odwiedza nas 85 gości oraz 0 użytkowników.

Konkursy fotograficzne w 2018 r. - Regulamin

        REGULAMIN KONKURSÓW  FOTOGRAFICZNYCH  W  2018 ROKU.

I. Tematy konkursowe, terminy zgłoszeń, ogłoszenie wyników

LP

TERMIN

TEMAT

1.

    Luty -Październik

„Drzewo w krajobrazie Pomorza”

Zgłaszanie prac konkursowych do 31.10.2018 r.

Listopad – komisja ocenia prace 

Ogłoszenie wyników  konkursu na zebraniu w grudniu

 

2.

 

    Luty - Kwiecień

„Zegary w gdańskiej przestrzeni”

Zgłaszanie prac konkursowych do 30.04.2018 r.

Maj – komisja ocenia prace

Ogłoszenie wyników  konkursu na zebraniu w czerwcu

 

3.

 

    Maj - Lipiec

„Zjawiska przyrody”

Zgłaszanie prac konkursowych do 31.07.2017 r.

Sierpień -  komisja ocenia prace

Ogłoszenie wyników  konkursu na zebraniu we wrześniu

 

4.

 

 Sierpień - Październik

„Nasze ptaki”

Zgłaszanie prac konkursowych do 30.10.2017 r.

Listopad -  komisja ocenia prace

Ogłoszenie wyników  konkursu oraz podsumowanie całego cyklu fotograficznego na zebraniu w grudniu

     

II. Organizator

        Organizatorem konkursów jest Zarząd Koła Grodzkiego Gdański Oddział PTTK w Gdańsku.
        Koordynator projektu: Kol. Genowefa Franczak - Wiceprezes Zarządu Koła Grodzkiego

III. Uczestnicy konkursów

        Uczestnikami konkursów są członkowie  Koła Grodzkiego Gdańskiego Oddziału PTTK.

IV. Cel konkursów

1.      Budzenie wśród członków Koła Grodzkiego zainteresowań  krajoznawczych,
         zabytkowo-historycznych  własnego regionu.       

2.      Rozwijanie wrażliwości  krajoznawczej, artystycznej i historycznej.

3.      Prezentacja twórczości członków Koła Grodzkiego w dziedzinie fotografii i jej dokumentowanie.

4.      Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

5.      Rozwijanie kreatywności  i twórczej wyobraźni uczestników.

V. Zasady ogólne

1.      Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.

2.      Do fotografii należy dodać opis według szablonu: (tytuł pracy, miejsce gdzie wykonano fotografię, imię
         i nazwisko autora, datę wykonania fotografii)

3.      Udział w konkursie jest bezpłatny.

4.      Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Koła Grodzkiego .

VI. Zasady szczegółowe

1.      Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanymi  tytułami.

2.      Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik oddając fotografię
         zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację
         tego wizerunku.

3.      Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.
4.      Każde ze zdjęć musi spełniać następujące warunki techniczne:
           a.       rozmiar zdjęcia min. 2560 x 1920 pixeli,
           b.      format pliku: JPG,
           c.       zdjęcia poziome.

5.      Wysłanie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że przesłane zdjęcia są własnością
         osoby zgłaszającej i że przysługuje jej do zdjęć całość praw autorskich oraz że zdjęcia nie naruszają
         praw osób trzecich. Koło Grodzkie nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za prawdziwość
         złożonego przez Uczestnika oświadczenia oraz nie odpowiada za ewentualne naruszenie przez
         uczestnika praw osób trzecich.

6.      Zgłoszenie prac następuje przez przesłanie mailem prac na adres koordynatora projektu kol. Genowefy                                                     Franczak,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminach określonych w  pkt. I

VII. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursów

1.      Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

2.      Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną,
         jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.

3.      Spośród nadesłanych prac Jury wybierze  trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

4.      Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas swoich obrad.

5.      Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

6.      Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronie internetowej Koła Grodzkiego.

VIII. Nagrody

         Zwycięzcy Konkursu otrzymają za zajęcie I, II, III  miejsca –  dyplom, ekspozycja pracy na wystawie
         pokonkursowej oraz niespodzianka.     

XI. Postanowienia końcowe

         Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na              

         przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie     

         danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe     

         uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą.

Informacje o konkursach można uzyskać pod adresem:

         Kol. Genowefa  Franczak, tel. 50652137,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.